Kleine lettertjes willen ook wel eens
worden gelezenOnze offertes en overeenkomsten worden met zorg samengesteld en hebben een beperkte geldigheid. Alle in genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Periodieke services en abonnementen worden overeengekomen voor een initiële periode van 12 maanden (tenzij anders vermeld) en worden daarna per kwartaal verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Op onze diensten is onze standaard SLA en onze fair use policy van toepassing. Deze kunnen hieronder worden ingezien en gedownload. Door een overeenkomst met ons aan te gaan verklaar je hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Facturering van eigen diensten start na oplevering per kwartaal vooruit. Facturering van producten en diensten van derden, zoals licenties, infrastructuur en hardware vindt plaats zodra deze voor de klant worden ingekocht. Onze facturen worden automatisch geïncasseerd. Zo lang hiervoor geen mandaat is gegeven geldt een opslag van 5% per factuur. Vanwege kosten- en IT- en MVO-gerelateerde redenen, bankieren wij bij het internationale WISE. Ons IBAN is: BE61967252893817. Ons KvK-nummer is 85087092 en ons BTW-nummer is: NL863503433B01.


  1. Algemene voorwaarden versiedatum 01-01-2022 
  2. Standaard SLA versiedatum 01-01-2022 
  3. Leveringsvoorwaarden versiedatum 01-01-2022 
  4. Privacyverklaring en cookiebeleid versiedatum 01-01-2022 
  5. Fair use policy versiedatum 01-01-2022 
  6. Verwerkersovereenkomst (wordt per klant op verzoek op naam toegezonden)