Voorwaarden Maatwerk / Developments Odoo

Voorwaarden Maatwerk / Developments Odoo


Indien in Odoo een functionaliteit niet met een van de bovenstaande opties kan worden voorzien kan maatwerk ontwikkeld worden. Hieronder vallen custom modules, add ons, python scripts en automated actions. 

Dit maatwerk wordt geleverd as-is zonder onderhoudsovereenkomst en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid voor het correct functioneren van het maatwerk en alleen voor de versie van Odoo waarvoor dit maatwerk is ontwikkeld. 
De klant dient zelf voordat zij het maatwerk in productie nemen dit te testen in een Staging omgeving. De broncode voor het maatwerk wordt onder de OPL-1 voor Odoo software ter beschikking gesteld, zie: đź“„ Odoo maatwerk OPL-1 licentie

Daarnaast kan maatwerk worden ontwikkeld door ontwikkelaars van FANATICS en Odoo of daarbuiten. Daarbij wordt geen garantie gegeven uit welk land in of buiten Europa developers komen of welke nationaliteit zij hebben. Er wordt wel voorkomen dat externe developers (niet van FANATICS of Odoo) toegang hebben tot de productiedata van de klant.

Door de installatie van maatwerk (zowel door FANATICS als door de klant zelf geĂŻnstalleerd) verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien andere afspraken worden gemaakt over het functioneren van maatwerk, de licentie of beperkte toegang of ontwikkellocatie of nationaliteit van de developers dienen hierover separaat schriftelijke afspraken te worden gemaakt op initiatief van de klant.